–Hidden comment

Use attributes in format region_from and region_to= to change the languages showing in language switcher.
Available regions are:
europe_from europe_to
asia_from asia_to
mideast_from mideast_to
america_from america_to

Example:
europe_from=0 europe_to=22 will put all languages (ordered in language switcher settings) from 1 to 21 to Europe region:
asia_from=22 asia_to=25 will put all languages from 23 to 24 (so only 2) into Asia region.

Posledná aktualizácia: 21. marca 2018

Quality Unit, s. r. o. poskytuje svoju službu (ďalej len “Post Affiliate Pro”) prostredníctvom svojho webového sídla nachádzajúceho sa na adrese *.postaffiliatepro.com (URL adresa vášho účtu). Quality Unit, s.r.o. využíva pomoc určitých subdodávateľov pri poskytovaní služby Post Affiliate Pro.

Čo je subprocesor?

Subprocesor (subdodávateľ) je firma angažovaná spoločnosťou Post Affiliate Pro ako spracovateľ údajov, ktorý má alebo potenciálne bude mať prístup k údajom služby (ktoré môžu obsahovať osobné údaje) alebo ich bude spracovávať. Spoločnosť Post Affiliate Pro používa rôzne typy subdodávateľov na plnenie rôznych funkcií, ako je vysvetlené v tabuľkách nižšie.

Dôkladná starostlivosť

Post Affiliate Pro sa zaväzuje používať obchodne primeraný výberový proces, prostredníctvom ktorého hodnotí bezpečnostné, ochranné a dôverné postupy navrhovaných subdodávateľov, ktorí majú alebo môžu mať prístup k údajom našej služby alebo ich spracovávať.

Zmluvné záruky

Post Affiliate Pro vyžaduje, aby jeho subdodávatelia spĺňali rovnaké povinnosti, aké sú požadované od Post Affiliate Pro (ako spracovateľa údajov) uvedené v dohode o spracovaní údajov Post Affiliate Pro („dpa“), vrátane povinností:

  • spracúvať osobné údaje v súlade so zdokumentovanými pokynmi správcu údajov (t. j. predplatiteľa), ktoré sú písomne oznámené príslušnému subdodávateľovi zo strany Post Affiliate Pro;
  • v súvislosti s ich činnosťou spracovávania informácií používajú iba spoľahlivý personál, ktorý je zmluvne zaviazaný dodržiavať ochranu údajov a zabezpečenie, v rozsahu v akom je to príslušné a v súlade s platnými zákonmi o ochrane údajov;
  • poskytovať pravidelné školenie v oblasti bezpečnosti a ochrany údajov zamestnancom, ktorým udeľujú prístup k osobným údajom;
  • zaviesť a udržiavať vhodné technické a organizačné opatrenia;
  • okamžite informovať Post Affiliate Pro o akomkoľvek skutočnom alebo potenciálnom narušení bezpečnosti; a spolupracovať s Post Affiliate Pro pri riešení žiadostí zo strany správcov údajov, subjektov údajov alebo orgánov na ochranu údajov, podľa potreby.

Toto usmernenie neudeľuje zákazníkom žiadne ďalšie práva alebo nápravné prostriedky a nemalo by byť chápané ako záväzná dohoda. Informácie uvedené v tomto postupe sú poskytované len na ilustráciu procesu angažovania subdodávateľov Post Affiliate Pro a na poskytnutie aktuálneho zoznamu tretích strán subdodávateľov k dátumu tohto usmernenia (ktoré môže Post Affiliate Pro používať pri poskytovaní a podpore svojich služieb).

Ak ste zákazníkom Post Affiliate Pro a chcete vstúpiť do nášho DPA, pošlite nám e-mail na adresu support@postaffiliatepro.com  alebo si stiahnite šablónu Post Affiliate Pro Data Processing Addendum (DPA).

Infraštruktúra subdodávateľov

Post Affiliate Pro vlastní alebo kontroluje prístup k infraštruktúre, ktorú používa na hosťovanie servisných údajov pre naše služby, s výnimkou uvedenou nižšie. V súčasnosti sú výrobné systémy Post Affiliate Pro pre služby umiestnené v spoločných priestoroch v Spojených štátoch amerických, Európe a Ázii.

Účty zákazníkov sa zavádzajú v jednom z týchto regiónov na základe miesta pobytu zákazníka; údaje o servisných dátach zákazníka následne zostávajú v tomto regióne, pokiaľ sa zákazník a spoločnosť Post Affiliate Pro nedohodne inak, ale môžu byť presunuté medzi dátovými centrami v rámci regiónu, aby sa zabezpečil lepší výkon a dostupnosť služieb. Nasledujúca tabuľka opisuje krajiny a právne subjekty zúčastnené na ukladaní servisných údajov od spoločnosti Post Affiliate Pro.

Poskytovatelia serverov

Linode, LLC (EU pobočka)
Servery Post Affiliate Pro sú hosťované v zariadeniach spĺňajúcich požiadavky Tier III+ alebo IV alebo PCI DSS, SSAE-16 alebo ISO 27001. Zariadenia dátových centier sú napájané redundantnou energiou, každé tiež s UPS a záložnými generátormi.

Linode, LLC (americká pobočka)
Servery Post Affiliate Pro sú hosťované v zariadeniach spĺňajúcich požiadavky Tier III+ alebo IV alebo PCI DSS, SSAE-16 alebo ISO 27001. Zariadenia dátových centier sú napájané redundantnou energiou, každé tiež s UPS a záložnými generátormi.

Amazon Web Services, LLC
Servery Post Affiliate Pro sú hosťované v zariadeniach, ktoré spĺňajú požiadavky Tier III + alebo IV alebo PCI DSS, SSAE-16 alebo ISO 27001. Zariadenia dátových centier sú napájané redundantnou energiou, pričom každé tiež s UPS a záložnými generátormi.

Iné služby subprocesorov

Post Affiliate Pro používa na poskytovanie svojich služieb určitých špecifických subdodávateľov. Na poskytnutie relevantnej funkcionality môžu títo subdodávatelia pristupovať k servisných údajom.

Quality Unit, LLC
Quality Unit, LLC je členskou entitou spoločnosti Quality Unit. Quality Unit, LLC pôsobí ako vedľajší spracovateľ na poskytovanie zákazníckeho servisu LiveAgent.

Quality Unit Ukrajina
Quality Unit Ukrajina funguje ako subdodávateľ na poskytovanie služieb pre Post Affiliate Pro.

Subdodávatelia

Na zabezpečenie 24/7 dostupnosti služieb spolupracuje Post Affiliate Pro so subdodávateľmi, ktorí môžu mať prístup k servisným údajom. Všetci subdodávatelia majú uzatvorené zmluvy a musia dodržiavať bezpečnostné usmernenia, z ktorých jedným je prístup k takýmto údajom len so súhlasom zákazníka.

Súvisiace články
Automatizácia je to, čo odlišuje nováčikov od veteránov. Zistite prečo.

Využite automatizáciu vo vašom affiliate marketingu

Post Affiliate Pro je nástroj na automatizáciu affiliate marketingu, ktorý ponúka funkcie ako sledovanie, upozornenia, e-mailový marketing a distribúciu provízií. Softvér je vhodný pre rôzne typy podnikov a ponúka rôzne cenové plány.

Naša webová stránka využíva súbory cookies. Pokračovaním v prehliadaní predpokladáme Váš súhlas s ich nasadením, ako je uvedené v našich zásadách ochrany osobných údajov a cookies.

×

Naplánujte si individuálny hovor a zistite, ako môže Post Affiliate Pro pomôcť vášmu podnikaniu.

Sme k dispozícii vo viacerých termínoch

Naplánujte si hovor
Start Free Trial