–Hidden comment

Use attributes in format region_from and region_to= to change the languages showing in language switcher.
Available regions are:
europe_from europe_to
asia_from asia_to
mideast_from mideast_to
america_from america_to

Example:
europe_from=0 europe_to=22 will put all languages (ordered in language switcher settings) from 1 to 21 to Europe region:
asia_from=22 asia_to=25 will put all languages from 23 to 24 (so only 2) into Asia region.

Všetko, čo potrebujete vedieť o súlade Post Affiliate Pro s GDPR

Post Affiliate Pro sa zaväzuje k ochrane súkromia, bezpečnosti, dodržiavaniu predpisov a transparentnosti. Tento prístup zahŕňa podporu súladu našich zákazníkov s požiadavkami EÚ na ochranu údajov, vrátane tých, ktoré sú ustanovené Všeobecným nariadením o ochrane údajov („GDPR“), ktoré nadobudlo platnosť 25. mája 2018.

Čo je GDPR?

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR) (nariadenie (EÚ) 2016/679) je nariadenie, prostredníctvom ktorého Európsky parlament, Rada Európskej únie a Európska komisia zamýšľajú posilniť a zjednotiť ochranu údajov pre všetkých jednotlivcov v rámci Európskej únie (EÚ).

Na koho sa GDPR vzťahuje?

Jedným zo spôsobov, ako by bolo možné zhromažďovať osobné údaje občana EÚ pri používaní Post Affiliate Pro, je vytvorenie databázy kontaktov, ich informácií a obchodných stykov s nimi (t. j. systém CRM). Nie všetci vaši zákazníci budú „subjektami údajov“, pretože subjektami údajov môžu byť iba jednotlivci. Je možné, že niektorí z vašich zákazníkov budú podniky alebo vládne organizácie, na ktoré sa GDPR nevzťahuje.

Je Post Affiliate Pro v súlade s GDPR?

Áno, Post Affiliate Pro je plne v súlade s novým nariadením. V súlade s touto reguláciou sme pripravili a realizovali niekoľko stratégií, aby splnili všetky požadované kritériá, ktoré nadobudli účinnosť v máji 2018.

Ďalšie často kladené otázky ohľadom GDPR

Máte stanoveného špeciálneho zástupcu pre ochranu údajov (DPO) alebo tím zodpovedný za bezpečnosť/dodržiavanie predpisov?
Áno, máme interný tím aj špeciálneho zástupcu pre ochranu údajov. Všetky otázky týkajúce sa dodržiavania GDPR prosím smerujte na support@postaffiliatepro.com.

Ako zákazníkom preukážete, že ste v súlade s novým nariadením?
Ak si želáte formálne overenie, môžete nám poskytnúť šablónu Dohody o spracovaní údajov, ktorú vám vrátime vyplnenú a podpísanú.

Ako sú u vás uchovávané citlivé informácie a máte  pripravené postupy v prípade porušenia ochrany údajov?
Citlivé informácie sú u nás uchovávané bezpečne a s obmedzeným prístupom. Na porušenie ochrany údajov reagujeme okamžite tým, že informujeme dotknuté strany, DPO a miestne inštitúcie v súlade s naším interným GDPR projektom.

Ako dlho uchovávate údaje zákazníkov?
Údaje zákazníkov uchovávame iba po dobu používania našich služieb alebo kým si nevyžiadajú odstránenie svojich údajov.

Kde sú fyzicky uchovávané údaje vašich zákazníkov?
Údaje našich zákazníkov z EÚ sú uložené v našich európskych dátových centrách nachádzajúcich sa v Nemecku, Veľkej Británii a na Slovensku a sú hostené spoločnosťou Linode, Inc.

Ktorý z vašich tímov bude mať prístup k osobným údajom zákazníkov?
K osobným údajom zákazníkov pristupujeme iba na základe predchádzajúcej žiadosti zo strany zákazníka alebo s jeho súhlasom. Vo väčšine bežných prípadov ide o tím zákazníckej podpory, vývojový tím alebo marketingový tím.

Ako vaša organizácia pristupuje k prípadom, kedy zákazníci žiadajú odstránenie svojich údajov z vášho systému (systémov)?
Keď zákazník požiada o vymazanie svojich údajov, pristúpime k odstráneniu okamžite, bez ďalšieho odkladu.

Ako riešite požiadavky na ochranu údajov u vašich subdodávateľov?
Podpisujeme dohody o spracovaní údajov s každým z našich subdodávateľov.

S akými organizáciami tretích strán (subdodávateľmi) spolupracujete, ktoré by tiež mohli mať prístup k údajom, ktoré s vami zdieľame?
Pozrite si zoznam subdodávateľov Post Affiliate Pro.

Aké nové záruky alebo procesy ste zaviedli na splnenie termínu 25. mája?
Väčšina záruk a procesov bola zavedená už predtým, pretože neberieme ochranu údajov našich zákazníkov na ľahkú váhu. Implementovali sme niekoľko ďalších usmernení týkajúcich sa zaobchádzania s citlivými údajmi, ako reagovať na incidenty a porušenia ochrany údajov a podobne.

Aké spracovateľské operácie vykonáva spracovateľ údajov (Post Affiliate Pro)?
Všetky potrebné činnosti na zabezpečenie primeranej zákazníckej podpory a spoľahlivej služby.

Kto sú subjekty údajov?
Osoby, ktorých údaje boli zdieľané so zákazníkom prostredníctvom nášho Post Affiliate Pro.

Aké sú kategórie údajov?
Meno, Email, Telefónne číslo, Adresa, IP adresa, Časové údaje akcií, Cookies, ďalšie údaje zhromažďované zákazníkmi.

Existujú nejaké špeciálne kategórie údajov?
Nie, neexistujú žiadne špeciálne kategórie údajov.

Dodatočné bezpečnostné opatrenia

Dvojfaktorové overenie

2-stupňové overenie dodáva vášmu Post Affiliate Pro účtu väčšiu bezpečnosť. Ak ste povolili 2-faktorové overenie, akýkoľvek pokus o prihlásenie do vášho účtu musí byť sprevádzaný kódom, ktorý musí byť vygenerovaný v aplikácii Google Authenticator. 2-stupňové overenie môže takto pomôcť udržať neznámych ľudí preč od vášho účtu, aj keď majú vaše heslo.

HTTPS šifrovanie

Všetky hosťované účty Post Affiliate Pro bežia cez zabezpečené pripojenie pomocou protokolu HTTPS. Hyper Text Transfer Protocol Secure (HTTPS) je zabezpečená verzia protokolu HTTP, ktorý slúži na prenos dát medzi vaším prehliadačom a webovou stránkou, na ktorú ste pripojení. To znamená, že všetka komunikácia medzi vaším prehliadačom a Post Affiliate Pro je šifrovaná, vrátane vášho chatu a e-mailovej komunikácie.

Bezpečné ukladanie prihlasovacích údajov

Dodržiavame najnovšie osvedčené postupy na ukladanie a ochranu prihlasovacích údajov a hesiel používateľov v cloude.

Zabezpečenie API

API Post Affiliate Pro je obmedzené na akreditovaných používateľov na základe používateľského mena a hesla alebo používateľského mena a tokenov API.

Funkcie na pomoc s programom súladu s GDPR

Post Affiliate Pro poskytuje zákazníkom možnosť odstrániť servisné údaje, ktoré môžu obsahovať osobné údaje, ako sú profily, provízie, IP adresy, záznamy a ďalšie údaje v aktívnych účtoch Post Affiliate Pro.

Vymazanie affiliate účtu a pridružených údajov

Post Affiliate Pro momentálne podporuje mazanie informácií o affiliate profiloch pre používateľov typu Obchodník v sekcii Affiliate Manager. Po kliknutí na položku Zmazať sa okamžite vymažú všetky sledované údaje o affiliatovi.

Právo na vymazanie (“Právo byť zabudnutý”)

Majiteľ každého účtu Post Affiliate Pro má úplnú kontrolu nad svojím účtom a môže kedykoľvek požiadať o jeho vymazanie e-mailom na našu adresu support@postaffiliatepro.com. Post Affiliate Pro cloud má tiež automatické postupy na mazanie pozastavených účtov, aby sme sa uistili, že neuchovávame vaše údaje natrvalo po tom, ako sa rozhodnete prestať využívať naše služby.

Automatické postupy

V prípade, že skúšobný účet nie je upgradovaný na platený plán do 14 dní alebo účtovanie už upgradovaného účtu zlyháva viac ako 7 dní, účet je pozastavený. Pozastavený účet neumožňuje prihlásenie používateľa ani prístup k dátam vlastníkom účtu ani jeho zákazníkom.

V prípade, že vlastník účtu nepožiada o odblokovanie svojho účtu e-mailom alebo cez chat do nasledujúcich 60 dní, účet bude zrušený (doména prestane byť aktívna, odstránime konfiguráciu účtu z cloudu, no údaje si ponecháme v úložisku).

Ukončené účty sa z nášho cloudu automaticky odstránia do 30 dní. Od tohto okamihu už v cloude Post Affiliate Pro nemáme žiadne aktívne údaje, ďalších 30 dní uchovávame len zálohu databázy. Keď záloha vyprší, neuchovávame už žiadne údaje z vášho účtu.

Ďalšie zdroje

Post Affiliate Pro privacy policy
Post Affiliate Pro cookies policy
Terms of service
Download Post Affiliate Pro Data Processing Addendum (DPA) Template

Máte otázky?

Kontaktujte nás na support@postaffiliatepro.com

Súvisiace články
Jednou z mnohých výhod affiliate marketingu je nízka počiatočná investícia pre spoločnosti. Pre viac informácií navštívte náš článok.

Výhody affiliate marketingu

Existuje mnoho stratégií digitálneho marketingu, ale affiliate marketing poskytuje nízke náklady, vysokú návratnosť investícií a možnosť budovania povedomia o značke. Pre tvorcov obsahu ponúka príležitosť zarobiť peniaze a získať prístup k štatistikám a dátam.

Je affiliate marketing zdaňovaný? Zistite viac o zdanení affiliate marketingu a o chybách, ktorým je potrebné sa vyhnúť v našom článku v akadémii.

Daňové povinnosti v affiliate marketingu – Všetko, čo potrebujete vedieť

Affiliate marketing a daňové povinnosti. Affiliate marketéri môžu odpočítať výdavky spojené s podnikaním, ale musia poznať miestne zákony a pravidlá. Výdavky by mali byť dôkladne sledované a všetko by malo byť podrobené pravidelnému podávaniu daní. Záleží aj na tom, v akom regióne alebo krajine podnikáte, preto je dôležité byť informovaný o miestnych predpisoch a zákonoch. Udržiavanie presných záznamov a spolupráca s účtovníkom alebo daňovým právnikom môže pomôcť minimalizovať problémy s daňami.

Doživotné provízie sú bezpečnejšie ako nastavenie doby života cookie na „neobmedzené“, pretože budú fungovať aj v prípade, ak si zákazník kúpi nový počítač.

Doživotné provízie

Doživotné provízie poskytujú spoľahlivejší a stabilnejší vzťah medzi affiliate partnermi a programom. Identifikácia zákazníka cez jedinečný identifikátor umožňuje affiliatovi získať províziu aj po expirácií cookies. Toto je výhodné pre affiliate partnerov, ktorí chcú stabilný zdroj príjmov a dlhodobý vzťah so zákazníkmi.

Learn about affiliate marketing terminology and jargon inside the Post Affiliate Pro glossary and get better every day.

Slovník affiliate marketingu

This piece of text is a glossary of affiliate marketing terminology, including terms related to redirects, ad exchanges, and advertisers. It also includes information about signing up for Post Affiliate Pro and using cookies on their website. There are several calls to action to contact them for more information.

Naša webová stránka využíva súbory cookies. Pokračovaním v prehliadaní predpokladáme Váš súhlas s ich nasadením, ako je uvedené v našich zásadách ochrany osobných údajov a cookies.

×

Naplánujte si individuálny hovor a zistite, ako môže Post Affiliate Pro pomôcť vášmu podnikaniu.

Sme k dispozícii vo viacerých termínoch

Naplánujte si hovor
Start Free Trial